Budoucnost Pilsen Patriots bude spojena s coachem Sturgisem

Budoucnost Pilsen Patriots bude spojena s coachem Sturgisem

Chvilka s majkem

(You can also read the article in English, continue below)

Máme velkou radost, že vám můžeme oznámit velkou novinku, která zřejmě nemá v českém americkém fotbale obdoby. Po prvním, troufáme si říct, že úspěšném roce, došlo k dlouhodobé dohodě s coachem Williamem Levi Sturgisem, který podepsal smlouvu do roku 2034!!! 

"Dlouho jsme o něčem podobném snili, jenže nikdy k tomu nenastaly správné podmínky. Zamýšlený coach měl závazky i jinde, nedošlo k dohodě, nebo jsme a to si musíme přiznat, také vybrali špatně. Coach Sturgis do týmu ale skvěle zapadl, zlepšila se docházka, výkonnost rostla každým měsícem. A po skončení sezony seniorského týmu neváhal a zapojil se také do vedení dorostu. Má velký vliv na rostoucí morálku v týmu, zlepšující se kvalitu hráčů a na celkovou kulturu týmu. Občas je těžší napasovat jeho americké myšlení do českých reálií, ale pracujeme na tom. Proto jsme velmi rádi, že se nám podařilo s Williamem dohodnout. Chceme jako klub stále růst, postoupit a pak se etablovat v první lize a jednou třeba i zabojovat o titul" říká k prodloužení kontraktu předseda klubu Libor Kurfirst.  

Důležitou osobou je trenér pro celý tým, nejspecifičtější je ale samozřejmě spojení s quarterbeckem a tak není od věci zeptat se našeho startera na této pozici Martina Ernekera co na trenérovo prodloužení říká on. "Je to úžasná zpráva. Coach Sturgis nás každým dnem dělá lepšími. Za svou kariéru jsem ze své pozice musel v každém týmu řešit během zápasu mnoho věcí, teď je trenér bere na sebe a já se mohu soustředit jen na hru. Myslím, že jsme našli opravdový klenot. Navíc je skvělé, že pro trenéra nekončí práce s písknutím konce zápasu či tréninku, ale věnuje se nám i individuálně ve svém volném čase. Myslím, že zlepšení, jaké jsme za rok udělali musel vidět každý a těším se, kam nás ještě spolupráce dovede."

Při příležitosti podpisu smlouvy jsme trenéra Sturgise krapet vyzpovídali.

Trenére, už to určitě zaznělo, ale připomeňte nám prosím vaši kariéru:

Fotbal jsem hrál 18 let od svých 6 let. Hrál jsem Coffeyville Community College a Mayville State Univesity. V profesionální kariéře jsem hrál za americký klub Development Club s názvem Tri
City Northstars, Wurzburg Panthers v Německu a Aix en Provence ve Francii.
Trénoval jsem jako koordinátor útoku v Americe celkem 4 roky v Tampě na Floridě a v Mayville v Severní Dakotě, než jsem přešel do Evropy. V Evropě jsem působil jako hlavní trenér 7 let ve Francii, Itálii,Austrálii, Finsku a nyní v České republice, kde jsem nikdy neměl zápornou bilanci, týmy jsem dovedl 4x do semifinále a 2x do finále.

Je vidět, že jste za pár let prošel kus světa, co vás vedlo k tomu usídlit se zrovna v Plzni na delší období?

Rozhodl jsem se podepsat dlouhodobý kontrakt v Plzni kvůli tomu, jakým směrem se se chce klub ubírat. Některým týmům nevadí, že hrají jen pro zábavu, což je. naprosto v pořádku. Ale Libor (předseda Kurfirst) a Erny (qb Martin Erneker), když mě poprvé přijali, měli sen a cíl.Hlavní misí je postup do 1. ligy a být nejlepším klubem v celé České republice. To je něco, co se mi moc líbí. Vždycky jsem chtěl, aby tým který vedu přijímal kulturu amerického fotbalu.Zdejší vedení před ní neutíká ani se nevymlouvá, má cíl a tvrdě za ním jde. Snad se mi podaří je nejen pro klub, ale vlastně i celou Plzeň splnit. Když odbočím od fotbalu, tak Plzeň a vlastně i Česká republika je první ze všech těch míst kde jsem působil, které mi v některých oblastech připomíná můj domov v Americe. V Česke republice se cítím jako doma, tým i město mě přijalo.Plzeň je krásné město s bohatou sportovní historií a já se nemohu dočkat, až se Patriotům podaří vrátit do 1. ligy a třeba i z tohoto klubu vybudovat jeden z nejlepších klubů v republice.

Máte za sebou první sezonu, už je asi možné říct, co je v Plzni jinak oproti předchozím působištím.

 Po pobytu v tolika různých zemích je hlavním rozdílem myšlení a odhodlání. Jednou z věcí, o které jsem přesvědčen, že jsem dobrý vůdce a umím svůj tým vést. Někdy je to vše, co ten tým potřebuje. Po jedné sezóně jsme se dostali do semifinále divize 2 poté, co se klub v předešlé sezoně potýkal s problémy. Většina týmů nezvládne myšlení amerického fotbalu v Evropě, nicméně Plzeň to uvítala a na hřišti to bylo vidět. Nebylo to špatné. ten tým má ještě velkou rezervu v tom, co může pod mým vedením dosáhnout. Zlepšujeme se každým dnem. Další velký rozdíl, který je přínosný oproti většině klubů, je ten, že Pilsen Patriots nejsou žádní divoši. Tito kluci se ukazují a tvrdě pracují. My možná nemáme to, co mají větší kluby, ale jsme dříči. kteří ze všeho vytěží maximum a nikdy si nestěžují. To je vzácný, když máte skupinu kluků, kteří prostě chtějí být na hřišti bez ohledu na situaci, protože milují fotbal.

Kam si myslíte, že to Plzeň za těch deset let může dotáhnout ?

Za deset let budou Patriots patřit mezi nejlepší čtyřku nejvyšší soutěže. Budou týmem, který se bude podílet na růstu amerického fotbalu v České republice. S Liborem vybudujem jednu z nejlepších mládežnických akademií v republice a mnoho našich mladých sportovců získá stipendia v zahraničí, třeba i v Americe.


To jsou velké cíle, pojďme na to ale postupně. Kdy se můžem těšit na vítězství v 2.lize a tedy postup do nejvyšší soutěže ?

Mám v plánu postoupit  hned v této sezoně. Mohu slíbit, že žádný tým v České republice (možná kromě ELF Lions) nebude pracovat tak tvrdě jako my. Máme za seboz nábory, které jsem dělal mimo sezónu a rozvoj našeho juniorského programu nám přinesl hodně skvělých sportovců, kteří vylepší už tak fantastickou soupisku. Každý hráč bude muset letos hodně bojovat o to, aby se dostal na hřiště, a já mám rád konkurenci. Po loňské neuspokojivé prohře v semifinále se mi líbilo, že se na tréninku objevili hráči hladoví po odplatě a vítězství. Máme jediný cíl, a to je letos vyhrát ligu a postoupit.  Věřím, že hned příští rok se nám v 1.lize podaří dostat do play-off, pokud budeme pokračovat v doplňování tčeských národních talentů. Myslím, že s kádrem, který letos máme. Je to kádr na úrovni D1. Musíme se jen odhodlat a dělat svou práci. Nicméně Jobs not finished bude naším mottem ještě dlouho a nezastavíme se, dokud nebudeme na stupních vítězů. Možná budeme vždycky za outsidery, ale my to milujem!!!

Je ještě něco, co byste rád zmínil ať už fanouškům Patriots či zbytku České republky?

Rád bych zmínil, že jsem skutečně nadšený, že se mi s tímto týmem podařilo uzavřít dohodu. Našel jsem místo, kde se poprvé po dlouhé době cítím jako doma. Slibuji úžasné věci
pro klub i město Plzeň. Rád bych svůj talent využil i pro český fotbal a jeho národní tým. V Česku jsem viděl tolik talentovaných hráčů, kteří vůbec nemají daleko k tomu, aby patřili mezi nejlepších 5 týmů v Evropě. Také doufám, že si nás zbytek ligy zakroužkuje ve svém kalendáři, protože plzeňští Patrioti budou pro týmy problémem na několik let dopředu. Už se nemůžu dočkat, až začne sezona a začnu pracovat s touto úžasnou skupinou mužů. Tohle bude náše první vítězná sezona a doufám, že jich v mém dlouhém působení v Plzni přidáme ještě víc. Jobs not finished!!!

Děkujeme za rozhovor a držíme palce, ať se vaše vize naplní.


The Patriots signed Coach to a long-term contract.


We are very happy to announce a big news that is probably unprecedented in the Czech American football. After a first, dare we say, successful year, a long-term deal has been reached with coach William Levi Sturgis, who has signed a contract until 2034!!! "We have dreamed of something like this for a long time, but the conditions were never right. The intended coach had commitments elsewhere, there was no deal, or we, and we have to admit this, also made the wrong choice. But Coach Sturgis fit the team perfectly, attendance improved, performance grew every month. And after the senior season was over, he didn't hesitate to join the youth team. He has had a great impact on the growing morale of the team, the improving quality of the players and the overall culture of the team. Sometimes it is harder to fit his American mindset into the Czech realities, but we are working on it. That's why we are very happy that we were able to reach an agreement with William. We want to keep growing as a club, to advance and then to establish ourselves in the first league and one day maybe even fight for the title," says club chairman Libor Kurfirst about the contract extension.

The coach is an important person for the whole team, but the most specific is of course the connection to the quarterback, so it's not a bad idea to ask our starter at the position, Martin Erneker, what he thinks of the coach's extension. "It's amazing news. Coach Sturgis is making us better every day. In my career, I have had to deal with a lot of things during a game from my position on every team, now Coach is taking over and I can just focus on the game. I think we have found a real gem. Plus, it's great that the job doesn't end for the coach when the whistle blows at the end of the game or practice, but he also gives us individual attention in his free time. I think the improvements we've made over the year were there for everyone to see and I'm excited to see where else the collaboration will take us.

We interviewed Coach Sturgis on the occasion of the signing.

Coach, I'm sure it's been said before, but please remind us of your career:

I've played football for 18 years, since I was 6 years old. I played for Coffeyville Community College and Mayville State Univesity. In my professional career, I played for an American Development Club called Tri
City Northstars, Wurzburg Panthers in Germany and Aix en Provence in France. I coached as an offensive coordinator in America for a total of 4 years in Tampa, Florida and Mayville, North Dakota before moving to Europe. In Europe I was head coach for 7 years in France, Italy,Australia, Finland and now the Czech Republic where I never had a negative record, leading teams to the semifinals 4 times and the finals 2 times.

It is obvious that you have travelled a lot of the world in a few years, what led you to settle in Pilsen for a longer period of time?

I decided to sign a long-term contract in Pilsen because of the direction the club wants to take. Some teams don't mind playing just for fun, which is absolutely fine. But Libor (chairman Kurfirst) and Erny (qb Martin Erneker) had a dream and a goal when they first hired me. The main mission is to get to the 1st league and be the best club in the whole Czech Republic. That's something I really like. I've always wanted the team I lead to embrace the culture of American soccer.The leadership here doesn't run away from it or make excuses, they have a goal and they go after it hard. Hopefully I will be able to fulfill them not only for the club, but actually for the whole Pilsen. Stepping away from football, Pilsen and indeed the Czech Republic is the first of all the places I have worked that reminds me in some areas of my home in America. I feel at home in the Czech Republic, the team and the city have embraced me.Pilsen is a beautiful city with a rich sports history, and I can't wait to see the Patriots return to the major leagues and maybe build this club into one of the best clubs in the country.

You have your first season behind you, I guess it is possible to say what is different in Pilsen compared to your previous stints?


After being in so many different countries, the main difference is the mindset and determination. One of the things I am convinced of is that I am a good leader and I know how to lead my team. Sometimes that's all the team needs. One season we reached the semi-finals of Division 2 after the club struggled the previous season. Most teams can't handle the mindset of American football in Europe, but Pilsen welcomed it and it showed on the pitch. It wasn't bad. the team still has a lot of room to grow in what it can achieve under my leadership. We are improving every day. Another big difference that is beneficial compared to most clubs is that the Pilsen Patriots are no savages. These guys are showing up and working hard. We
may not have what the bigger clubs have, but we're hard workers who get the most out of everything and never complain. It's rare when you have a group of guys who just want to be on the field no matter the situation because they love football.

Where do you think Pilsen can go in ten years ?
Ten years from now, the Patriots will be a top four team in the league. They will be a team that will contribute to the growth of American football in the Czech Republic. With Libor we will build one of the best youth academies in the country and many of our young athletes will get scholarships abroad, even in America.

These are big goals, but let's take it one step at a time. When can we look forward to winning the 2nd league and thus getting promoted to the top competition?

I plan to be promoted this season. I can promise that no team in the Czech Republic (except maybe ELF Lions) will work as hard as we do. We've done a lot of recruiting in the off-season and the development of our junior program has brought us a lot of great athletes to enhance an already fantastic roster. Every player will have to fight hard to get on the field this year, and I love the competition. After last year's disappointing loss in the semifinals, I loved seeing players hungry for revenge and winning show up at practice. We have one goal, and that is to win the league and get promoted this year. I believe that we will be able to make the playoffs in the 1st league next year if we continue to add Czech national talent. I think with the squad we have this year. It's a D1 level squad. We just have to commit and do our job.However, Jobs not finished will be our motto for a long time and we won't stop until we are on the podium. We may always be underdogs, but we love it!!!

Is there anything else you'd like to mention, either to Patriots fans or to the rest of the Czech Republic?

I'd like to mention that I'm really excited that I was able to make a deal with this team. I found a place where I feel at home for the first time in a long time. I promise amazing things
for the club and the city of Pilsen. I would like to use my talent for Czech football and the national team. I have seen so many talented players in the Czech Republic who are nowhere near being in the top 5 teams in Europe. I also hope the rest of the league circles us on their calendar, because the Pilsen Patriots will be a problem for teams for years to come. I can't wait for the season to start and to start working with this amazing group of men. This will be our first winning season and I hope to add more in my long tenure in Pilsen. Jobs not finished!!!

Thanks for the interview and fingers crossed that your vision comes true.