Interview s trenérem Williamem Sturgisem

Interview s trenérem Williamem Sturgisem

Rozhovory

Jsou to již čtyři měsíce od chvíle, kdy v Praze přistálo letadlo s Williamem Sturgisem. Hned po příletu se dal do práce. Nyní máme dva týdny bez zápasu a tak je vhodná doba si s trenérem popovídat nejen o fotbale, ale i o životě v Plzni, splněných očekáváních, překvapeních a plánech do budoucna.

začněmě tedy obecně

Tak trenére, jaké byly první čtyři měsíce v Plzni ?

Byly skvělé. Plzeň a vlastně celá kultura České republiky mi připomíná můj rodný Kansas. Najdu zde podobné vlastnosti jaké mají velká americká města a zároveň vlastnosti malých měst. Vždycky jsem na novém místě rád a vždy se o něj zajímám. Rád poznávám Plzeň a její odlišnosti oproti jiným městům ve světě.

Určitě jste do Plzně přijížděl s nějakýma představama. Jak moc se naplnily ? A co vás tu nejvíc překvapilo ?

Většina očekávání se splnila.Čekal jsem tu pohodové a pracovité lidi. Věděl jsem, že angličtina bude velmi důležitým faktorem, protože čeština je opravdu jeden z nejtěžších jazyků na světě. Je pro mne výzva přijít jí na kloub. Překvapilo mne však, jak je zdejší myšlení některých vlastností podobné všem ostatním zemím, ve kterých jsem působil. Najdu tu směs z Německa, Finska, Francie, Itále, Austrálie....a to dělá Českou republiku jedinečnou.

coach

Stihl jste už Plzeň prozkoumat ? Co se vám tu nejvíc líbí ?

Během sezóny nemám čas na prozkoumávání měst, soustředím se skoro každý den na svou práci. Samozřejmě jsem nějaké vycházky po Plzni absolvoval, navštívil několik památek a podobných míst. Nejvíc mě, ale baví turistika v přírodě. Protože pocházím z menšího města, užívám si tyto maličkosti odlišné od velkých metropolí.

A jaký je nejlepší pivo na světě ? :-)

Tak to je těžká otázka...Vím, že by všichni chtěli, abych řekl plzeňské. Ale řeknu Kozla. Doufám, že   mě lidé v Plzni nepřestanou po této odpovědi podporovat. Plzeň mám samozřejmě taky rád. Haha

A nyní už pojďme konečně k fotbalu

Patriots za sebou měli nevydařenou sezonu, kdy se nedočkali jediné výhry. V jakém stavu jste přebíral mužstvo a co byl váš úplně první cíl s týmem provést ?

Věděl jsem, že Plzeň je historicky velkým klubem. Jeho kultura se poněkud vytratila a je třeba ji opět obnovit. Žádný klub nemůže růst, pokud se smíří s pozicí hobby klubu. Jakmile klub neroste, končí. S výjimkou Austrálie jsem vždy přebíral tým, který se ve svém vývoji zasekl. Ať už uprostřed tabulky, nebo dokonce na jejím dně. Konkurence nikdy nespí, americký fotbal v Evropě rychle roste a týmy, které to berou stále jen jako koníček úspěchů prostě nedosáhnou. Aktuální soupiska je velmi podobná té, která loni nevyhrála ani zápas. Věřím, že správná kultura a profesionalismus přinesou obrat.

coach

S pracovitostí a morálkou problém nebyl ? Jak dlouho vám trvalo načíst si tým Patriots ?

Z týmu jsem od prvního tréninku cítil, že chápou, že je třeba několik věcí změnit a nastavit správný směr. Stále nejsme na takové úrovni na jakou bych chtěl tým dostat. Tato změna celého myšlení samozřejmě není sprint, ale maraton. S každým dalším týdnem se posouváme správným směrem a jsem přesvědčený, že se na tu požadovanou úroveň v blízké budoucnosti dostanem.

Dle vašich předzápasových vyjádřeních to vypadá, že máte o soupeřích velký přehled. Jak těžké pro vás bylo získat informace o soutěži, soupeřích ?

Nemyslím si, že je to obtížné.. Prostřednictvím ČAAF máme přístup k videím, statistikám a profilům hráčů. Pro trenéra už je pak snadné soupeře na základě těchto podkladů načíst a připravit svůj tým na zápas. Dělám to už dlouho, samotnou přípravou trávím každý týden 40-50 hodin. Nejtěžší ale je všechny ty nabyté znalosti ze studia přenést do těch 3 tréninků, které v týdnu máme. Strategie a příprava je totiž stejně důležitá jako samotná fyzická část hry.

Začátek vyšel nad očekávání, tři zápasy, tři výhry. Mohlo to být ještě lepší ?

Vždycky to může být lepší, tomu jako trenér věřím. Na spoustě. především technických věcí musíme ještě zapracovat. Ale za dosavadní výkony jsem opravdu rád a na tým jsem hrdý. Nemůžeme si ale myslet, že jsme na svém maximu. Motto naší sezony je jednoznačné - Jobs not finished !

Nyní jsme uprostřed dvoutýdenní pauzy, na čem se nyní nejvíc pracuje ?

Nejdůležitější je zregenerovat a uzdravit se. Stále pracujeme také na technice. Úvodní tři zápasy byly těžké, ale ta nejdůležitější část sezony nás stále teprve čeká. Výborný začátek je skvělý, ale naším cílem je hlavně skvělý závěr.

A jaká jsou očekávání od dalších zápasů ?

Musíme ke každému zápasu přistupovat jako by šlo o zápas v play-off. Věřím, že pokud vytrváme v tvrdé práci, přípravě a v přístupu, můžeme se dostat až na vrchol. Klukům dávám všechny informace k tomu, aby mohli být úspěšní. Na druhou stranu jsem jen trenér. To oni musí přijít a chtít být úspěšní. Pokud budou v započaté práci pokračovat, budeme dále v povedeme soutěž.

V Plzni jste podepsal dlouhodobou smlouvu. Kam až byste chtěl organizaci dovést ?

Naším cílem je dovést tým zpátky do první ligy. Dlouhodobým cílem je stát se jedním z nejlepších klubů v České republice. Chceme být klubem, kde hráči chtějí být a kde se budou zlepšovat, aby mohli bojovat o mistrovský titul. V plánu je ještě řada změn. Věřím, že vyřčené cíle se dají splnit, pokud bude tým a vlastně i město ochotné každým rokem růst.

V České republice je americký fotbal stále bohužel jen sportem na okraji zájmu, co je třeba podle vás dělat, aby se to změnilo ?

Je třeba americký fotbal představit mládeži. Mít tu více amerických hráčů a trenérů, kteří dokážou naučit tento sport nejen hráče, ale i trenéry. Jedna z věcí, které si přeji po sezóně udělat je uspořádat přípravné kempy pro obě tyto skupiny. Chtěl bych pomoc tomuto sportu růst. Nejen v Plzni, ale i v celé České republice. Toto vidím jako cestu jak dostat tento sport na profesionální úroveň a tak ho posunout.

coach

Přejme si tedy, ať se trenérovi cíle daří plnit. Děkujeme za rozhovor.

za fotky děkujeme: Jan Hutter Sport Photography


It's been four months since the plane carrying William Sturgis landed in Prague. As soon as he arrived, he got to work. Now we have two weeks without a game, so it's a good time to talk to the coach not only about football, but also about life in Pilsen, fulfilled expectations, surprises and plans for the future.

So let's start in general

So coach, how were the first four months in Pilsen ?

It has been great so far, the culture of Czech Republic and Pilsen reminds me alot of

where I grew up in Kansas. It has both qualities of a big american city and a small town. I

have enjoyed being in a new place and learning alot about Pilsen and what makes this city

special from other cities in the world.

I'm sure you came to Pilsen with some ideas. How much did they come true ? And what surprised you the most ?

I came in expecting a very laid back culture and a culture of hard working people. I knew

coming to Czech that english was going to be the biggest factor for coaching here. I also

knew that the Czech language is one of the hardest in the world. It of course has been a

challenge because of this reason but one that I am working through of course. Most of

everything I expected has come true. However the one thing that surprised me was how

similar the culture is to every other country I have been too. Czech has a mix of the same

qualities of Germany, Finland, France, Italy and Australia. Which is why it is so unique.

coach

Have you had time to explore Pilsen? What do you like most about it?

Usually during the season I do not have time to go and explore. I am usually focused on

my work almost everyday. With that being said I have gone hiking, went to a few historical

sights and other things of that nature. Biggest thing I enjoy is the nature of the city. Being

from a small town I enjoy the little things of a city instead of being in a huge Metropolitan.

And what's the best beer in the world? :-)

This is a tough one. I will say as much as everyone wants me to say Pilsner. I will have to

say Kozel. I hope saying this people in Pilzen will still support me. I still do love Pilsner

also however. Haha

And now let's get down to football.

The Patriots have had a disappointing season, with not a single win. In what condition did you take over the team and what was your very first goal with the team ?

I knew this team historically was a great club. It needed to be restored and the culture

somewhat dissapeared from the team. In order to grow as a club, clubs cant be ok with

being just a hobby club. Teams have to grow with the times or they will fold. Every club I

have coached in the past, except for Australia, has been a team who is stuck in middle or

bottom of the table for a long time. I am big believer that clubs must grow and strive to be

more "professional". With American football growing so fast in Europe the teams that are

still treating this sport as a hobby dont find success. This was also a big goal for me

coming in. Change the culture of the club, bring a new level of professionalism and

attitude. This roster is very similiar to last year when the team did not win a game. The

culture and added professionalism is what I believe is turning this club around .

coach

There was no problem with work ethic or morale ? How long did it take you to load the Patriots team ?

I think coming in that the team new already from the first training things were changing in

the right direction. Everyone understood this and was ready for the change. However we

are still not at the level of committment and professionalism I want to be at. YET. We will

get there for sure. Changing a culture is a marathon, not a sprint. But with every week we

are moving in the right direction and I believe in the short future we will be where I want to be.

From your pre-game statements, it sounds like you have a lot of insight into the opponents. How hard was it for you to get information on the competition, the opponents ?

I dont think it is very hard. We have access to film, stats and player profiles through CAAF.

Using information like this it is easy for a coach to prepare and ready a team for a match. I

have been doing this for a long time and spend just on preperations 40-50 hours a week.

The toughest part is taking all of my knowledge I have from study and put them into our 3

trainings we have a week. Strategy and preperation is just as important as the physcial

part of the game.

The start was better than expected, three games, three wins. Could it have been better?

As a coach I believe we could always have done better. Alot of things we still need to work

on especially with technique I am really happy for the team and proud of them. However

we cant be to high or think this is the best we can do. As always our motto this season is

Jobs not finished.

Now we're in the middle of a two-week break, what's the most important thing to work on now ?

Our technique and getting our bodies back to 100 percent healthy. It was a tough 3 games

but moving forward we have to understand this is the most important part of the season.

Starting strong is great but finishing strong is our goal moving forward.

coach

And what are the expectations for the next matches ?

It is something that I believe if we continue to work hard and prepare and treat every game

like its a playoff game we can come out on top. I give the guys the training and all the

information to be successful but at the end of the day I am only a coach. The players have

to come out and want to be great and successful. If they treat the end of the season like

they did in the beginning we will continue to be at the top of the table.

You signed a long-term contract in Plzeň. How far would you like to take the organization ?

I want to take this team back to be D1. That is our goal going into the season. Our long

term goal is to a premiere club in czech republic and a team where players want to be and

get better, so they can compete for a championship every year. Alot of changes are on the

way. I believe we will get there as long as the team and the city is willing to grow each and

every year.

In the Czech Republic, American football is still unfortunately a fringe sport, what do you think needs to be done to change that ?

Introduce to the sport to the young, be able to have more american players and coaches

come and teach the sport to not only players but to coaches as well. Some things I wish to

do this offseason is to teach at coaching conferences and run camps as well for the

players. I wish to grow this sport for not just Pilsen but here in Czech as well. This is the

way to grow the sport to a level of professionalism and move out of the fringe area.

So let's wish the coaches to be able to achieve their goals. Thank you for the interview.


photo by Jan Hutter Sport Photography